Unilexa, Geassocieerde notarissen

 

Unilexa

Geassocieerde notarissen

Hulpmiddelen

Wij stellen u hier een aantal praktische documenten ter beschikking met betrekking tot de bemiddeling door de notaris (modellen van bemiddelingscontract, berekening onderhoudsgeld,…).

Zo bijvoorbeeld voor echtgenoten die zouden willen scheiden met onderlinge toestemming. Ze kunnen u helpen uw dossier grondig voor te bereiden en wijzen u op allerlei elementen van een scheidingsdossier waar u zelf misschien nog niet aan hebt gedacht.

 

Bemiddelingsprotocol

Modelovereenkomst tussen de partijen en de bemiddelaar

 

Checklist voor scheidende ouders

Een overzicht van de onderwerpen waarover een beslissing dient genomen te worden in het kader van een EOT.

 

Tekst onderhoudsbijdragen voor de kinderen

Een handige tekst met uitleg over wat onderhoudsgelden juist zijn, waarmee rekening gehouden dient te worden, hoe die berekend kunnen worden, de fiscaliteit van onderhoudsgelden, enz.

 
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .