Unilexa, Geassocieerde notarissen

 

Unilexa

Geassocieerde notarissen

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

Unilexa geassocieerde notarissen

Hovestraat 37
2650 Edegem
Tel. (03) 457.01.46

BV
BTW BE 0751957262
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cv

Notarissen F. Van Cauwenbergh & K. Ducatteeuw Edegem, J. Van Cauwenbergh Lier en V. Geens Mechelen bundelen hun krachten als Unilexa notarissen.

...
 

9 december 2021

Pakjes. Wie houdt er niet van? In het najaar overwegen sommige ouders om net iets meer te geven dan een pakje. Ze beslissen om een schenking te doen. Schenken is meer dan gewoon ‘geld geven’. We lijsten vijf belangrijke tips op voor wie de stap wil zetten.

1. Denk aan je oude dag

Een schenking is een financieel duwtje in de rug voor je kinderen, maar het is voor jou ook een verarming. Daar sta je niet altijd bij stil. “Wekelijks stuur ik mensen terug naar huis met het advies om niet te schenken” zegt notaris Joni Soutaer “Soms is het fiscaal de moeite niet waard, en soms is het zelfs gevaarlijk.”

Wie een woning heeft geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik mag nog van de woning genieten. Maar eenmaal die woning verkocht wordt, krijgen de kinderen - de blote eigenaars – het grootste deel van de opbrengst. Wie schenkt moet dus een beetje in een glazen bol kijken. Heb je een financiële buffer? Zal je niet in moeilijkheden komen wanneer naar een woonzorgcentrum of een rusthuis verhuist? 

2. Koppel voorwaarden en lasten aan je schenking

Je kan bij een schenking de nodige bescherming inbouwen. Denk bijvoorbeeld aan het schenken ‘met voorbehoud van vruchtgebruik’ waarbij je zelf nog in de geschonken woning kan blijven wonen of zelf nog kan genieten van de interesten van kapitaal. Maar er zijn nog mogelijkheden. Zo kan je een zorgclausule aan een schenking koppelen. De begunstigde verbindt zich er dan toe om voor jou te zorgen op je oude dag. Of je kan er een last aan toevoegen zodat de begunstigde je periodiek een rente uitkeert. Net daarom is het interessant om naar de notaris te gaan voor een schenking. De notaris bekijkt welke voorwaarden voor jou interessant zijn. Via een bankgift kan je ook schenken, maar hiermee kan je bijvoorbeeld niet schenken met voorbehoud van vruchtgebruik.   

3. Een bankgift kan, maar informeer je over de risico’s

Een bankgift via een bankoverschrijving is perfect geldig. Maar hier zijn risico’s aan verbonden. Eerst en vooral moet je na het verrichten van de bankgift drie jaar blijven leven. Overlijd je binnen de drie jaar, dan zal de waarde van je schenking bij je erfenis gerekend worden. Resultaat: kans op hogere successierechten, wat net de bedoeling niet is.

Anderzijds moet je voor een bankgift rekening houden met een aantal zaken. Zo moet je opletten als je – met alle goede bedoelingen – een geschrift opstelt die de schenking bevestigt. Het geschrift moet volgen op de bankoverschrijving, niet omgekeerd. Ook met de mededelingen op de bankoverschrijving ga je best voorzichtig om. Wil je absolute zekerheid? Dan ga je best naar een notaris als je een schenking overweegt. Hij zal je op weg helpen en samen met jou bekijken welke oplossing voor jou de beste is.

4. Vastgoed schenken? Doe het in schijfjes!

Een woning schenk je in schijfjes. Hoezo? Wanneer je een onroerend goed schenkt, is er geen vast tarief. Hoe hoger de waarde van je onroerende schenking, hoe hoger het belastingtarief! Je schenking spreiden in de tijd kan de belastingen drukken. Als je tussen verschillende onroerende schenkingen aan dezelfde persoon minimaal drie jaar laat, zal de schenkbelasting telkens opnieuw berekend worden vertrekkende van het laagste tarief. De teller wordt dan telkens weer op nul gezet, zodat je minder kans hebt om in de hogere schijven terecht te komen! “Een schenking wordt altijd per persoon bekeken” legt notaris Goedele Vandekerckhove uit. “Als beide ouders elk de helft schenken aan hun kind, kan de volledige woning in één beweging aan een voordeliger tarief worden weggeschonken. Handig!”

5. Speel open kaart

Alleen de schenkingen in de strikte zin van het woord worden verrekend met erfenissen. En juist daar wringt soms het schoentje. Want er zijn talloze manieren om je kinderen te bevoordelen: geld schenken, een wereldreis betalen, verbouwingen mee financieren, jarenlang op de kinderen passen… Om toekomstige discussies tussen broers en zussen te vermijden, speel je beter open kaart over je schenkingen. Wil je de gelijkheid tussen je kinderen bewaren? Hou dan goed bij welke voordelen elk van hen heeft genoten. Bij de notaris kan je al deze genoten voordelen en schenkingen naast elkaar leggen en bijsturen waar nodig. Dat kan via een erfovereenkomst. “Erfovereenkomsten komen nog niet heel veel voor. Ze bestaan ook nog niet zo lang. Maar erfovereenkomsten zijn  ongetwijfeld zeer nuttig om familievetes over erfenissen te voorkomen” aldus notaris Carol Bohyn.

 

Bron: Fednot

6 december 2021

Het is een horrorscenario voor elke ouder: wat als mij iets overkomt? Notarissen krijgen af en toe bezorgde ouders over de vloer die niet meer samen zijn met de andere ouder van hun kind. Ze vragen zich af of hun ex-partner een invloed kan spelen op de erfenis van hun minderjarig kind als iets zou gebeuren.

Notaris Goedele Vandekerckhove beantwoordde deze pijnlijke - maar vaak voorkomende vraag - op onze Facebook Live over samenwonen en trouwen. 

 

Bron: Fednot

2 december 2021

December is traditioneel dé pakjesmaand. In het najaar overwegen ouders soms ook om hun kinderen iets te schenken. Schenken aan je kinderen is een ideale manier om hen fiscaalvriendelijk een duwtje in de rug te geven. Maar gegeven is gegeven! Om ‘veilig’ te schenken denk je daarom best niet alleen aan de toekomst van je kind… maar ook aan je eigen toekomst.

Schenken = verarming

Kies je om iets te schenken, dan verdwijnt deze schenking onherroepelijk uit je vermogen. Bij een schenking aan je kinderen kan je niet zomaar op je beslissing terugkomen. Ook niet als je de komende jaren financiële pech zou hebben. Schenken doe je dus niet hals over kop.

Om extra bescherming in te bouwen kan de notaris je adviseren om voorwaarden of lasten te koppelen aan je schenking. Je kan deze voorwaarden zelfs optioneel houden, zodat je zelf kan kiezen of je ze al dan niet inroept. Maar zelfs bij schenkingen ‘op maat’ blijft de gouden regel: laat je adviseren zodat je de gevolgen van je schenking goed kan inschatten.

Wat als je kind voor jou zou overlijden?

We wensen het uiteraard geen enkele ouder toe, maar het gebeurt jammer genoeg af en toe: een kind dat overlijdt voor zijn ouders. Los van het verdriet dat ermee gepaard gaat, stelt zich de vraag naar het lot van de geschonken goederen. De notaris kan voorstellen om een beding van terugkeer in de schenking in te lassen. Overlijdt het kind aan wie werd geschonken, dan recupereert de schenkende ouder zijn schenking belastingvrij. Heel vaak worden conventionele bedingen van terugkeer “optioneel” gemaakt. Dan kan de ouder zelf kiezen of hij het goed terugneemt of niet. Zo zou de ouder die de schenking heeft gedaan, kunnen kiezen om het geschonken goed toch niet terug te nemen, zodat zijn schoondochter en kleinkinderen verder van het goed kunnen genieten.

Wat als je later belangrijke medische kosten moet betalen?

We worden allemaal langer oud en dat is maar goed ook. Maar het nadeel van de vergrijzing is dat veel ouderen de kosten voor hun verzorging niet meer kunnen betalen. Denk maar aan de situatie van een oudere persoon die naar een woonzorgcentrum moet verhuizen of een medische behandeling moet ondergaan. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen.

Bij het schenken aan kinderen staat men daar niet altijd bij stil. Notarissen raden schenkers daarom vaak aan te schenken met een last. Zo schenk je een deel van je vermogen, met de verplichting dat de begunstigde kinderen je maandelijks, trimestrieel of jaarlijks een rente betalen. De kinderen die een schenking krijgen, moeten op deze manier instaan voor de toekomstige zorgkosten van hun schenkende ouder(s). Laat je voor berekening van de rente zeker bijstaan door een notaris.

Wat als je iets wil schenken, maar zelf nog wil genieten van het goed?

Zeer populair is de techniek van het schenken met voorbehoud van vruchtgebruik. Met zo’n schenking schenk je de financiële waarde van een goed aan je kinderen, maar je behoudt het recht om van het goed te genieten. Bij een woning betekent dit dat je in je woning mag blijven wonen of dat je deze mag verhuren. Hoewel dit fiscaal interessant kan zijn voor de kinderen, zijn er toch een paar aandachtspunten.

Ook zo’n schenking is een verarming. Zelfs al is het minder ‘voelbaar’ omdat de schenker nog van het geschonken goed kan genieten. Een woning geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik kan niet zomaar verkocht worden zonder instemming van het begunstigde kind, die blote eigenaar is. Volgt er toch een verkoop, dan is het belangrijk om aan te stippen dat het grootste deel van de opbrengst naar de blote eigenaar gaat. Naar het kind dus. Slechts een beperkt deel komt de vruchtgebruiker (ouders) toe. Schenken met vruchtgebruik heeft met andere woorden belangrijke voordelen, maar ook hier moet een berekening gebeuren om zeker te zijn dat je schenkt zonder je broek te scheuren.

Benieuwd naar welke voorwaarden je allemaal aan een schenking kan koppelen? Bekijk dan onze infofiches en brochure over schenken op notaris.be/publicaties! Heb je specifieke vragen over een concrete situatie? Aarzel niet om advies te vragen aan een notaris.

 

Bron: Fednot

 

Frederic VAN CAUWENBERGH
Notaris

fvc(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Delphine Jansen
Kandidaat-notaris

dj(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Kristine Van Cauwenbergh - Adriaenssens
Licentiate in het notariaat

ka(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Birgit Borms
Master in het notariaat

bb(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Camille Van Cauwenbergh
Master in het notariaat

cvc(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Barbara de Romsée
Licentiate in de rechten

bdr(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Dominique Van Dijck
Licentiate in de rechten

dvd(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Hellen Block
Master in het notariaat

hb(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Lieve De Preter
Licentiate in de rechten

ldp(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Liselotte Vandenmeersche
Master in de rechten

lvdm(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Michaël Van Vaerenbergh
Licentiaat in de rechten

mvv(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Tina Van Rompaey
Notarieel medewerkster

tvr(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Carolien Dehaen
Notarieel medewerkster

cd(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Didie Hirsch
Notarieel medewerkster

dh(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Erna Devinck
Notarieel medewerkster

ed(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Evi Cannaerts
Notarieel medewerkster

ec(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Inge Loopmans
Notarieel medewerkster

il(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Isabelle Van Cutsem
Notarieel medewerkster

ivc(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Kaat Mariën
Notarieel medewerkster

km(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Kathy Somers
Notarieel medewerkster

ks(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Laura Hendricx
Notarieel medewerkster

lh(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Lisa Pellemans
Notarieel medewerkster

lp(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Loes Lambrechts
Notarieel medewerkster

ll(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Lorance van Pinxten
Notarieel medewerkster

lvp(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Lynn Ligtermoet
Notarieel medewerkster

llm(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Sabrina Hofman
Notarieel medewerkster

sh(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Vanessa Decock
Notarieel medewerkster

vd(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Ajla Hadzic
Notarieel medewerkster

ah(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Müge Varlik
Notarieel medewerkster

mv(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

Jeffrey Bruneel
Notarieel medewerker

jb(plaats the 'at' sign hier)unilexanotarissen.be

 
 

Immo

Online verkoop € 340.000

Handelspand
Bergstraat 81
2220 Heist-op-den-Berg

Online verkoop € 236.000

Huis
Bogaertslaan 2
2580 Putte

Online verkoop € 120.000

Huis
Vervlietstraat 23
2500 Lier

Online verkoop € 180.000

Huis
Kolveniersvest 59
2500 Lier

 
 

Unilexa geassocieerde notarissen

Hovestraat 37
2650 Edegem
Tel. (03) 457.01.46

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is nu open

M 09:00 >  12:30   13:30 > 17:30  
D 09:00 >  12:30   13:30 > 17:30  
W 09:00 >  12:30   13:30 > 17:30  
D 09:00 >  12:30   13:30 > 17:30  
V 09:00 >  12:30   13:30 > 17:00  
Z gesloten  

Verlofperiodes
 

Ons kantoor is nu open

Kerstmis
25 december 2021

Nieuwjaarsdag
1 januari 2022

Paasmaandag
18 april 2022

Parking

Parking

Er is een parking voorzien achter het kantoor (inrit tussen KBC verzekeringen en frituur). Tevens is er een ruime overdekte fietsparking.

Voor het kantoor moet u uw parkeerschijf plaatsen.

Verlofperiodes

2021

Kerstmis
25 december 2021

2022

Nieuwjaarsdag
1 januari 2022

Paasmaandag
18 april 2022

Dag van de Arbeid
1 mei 2022

O.H. Hemelvaart
26 mei 2022

Pinkstermaandag
6 juni 2022

Nationale feestdag
21 juli 2022

O.L.V. hemelvaart
15 augustus 2022

Allerheiligen
1 november 2022

Wapenstilstand
11 november 2022

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .