Unilexa, Geassocieerde notarissen

 

Unilexa

Geassocieerde notarissen

Successieplanning

Weinig mensen denken graag aan de voorbereiding van hun erfenis. Er zijn nu eenmaal leukere dingen in het leven. Maar toch is het nuttig om stil te staan bij de overdracht van je vermogen. Een vaak voorkomend misverstand is dat successieplanning enkel voor de grote vermogens is weggelegd. Successieplanning gaat echter niet alleen over financiën.

 

Waarom successieplanning?

Erfenissen komen vaak te laat wordt wel eens gezegd. In teksten en media spreken we vaak over de ervende kinderen, maar vaak zijn de “kinderen” al in de veertig wanneer ze voor de eerste keer erven. Op het moment dat ze erven, hebben ze meestal hun leven al uitgestippeld: ze zijn gesetteld, ze hebben een woning aangekocht, ze zijn een zaak begonnen… Kinderen krijgen met andere woorden doorgaans een kapitaal op een moment in hun leven dat ze het misschien minder nodig hebben.

Bovendien betaal je als kind successierechten (erfbelasting) op een erfenis. Deze komen vaak aan als een bittere pil. Om te hoge successierechten (erfbelasting) te vermijden, kunnen ouders kiezen om te schenken. De schenking aan een kind betekent voor dat kind een financieel duwtje in de rug. Bovendien betaalt het kind op dat geschonken deel ook geen belastingen meer wanneer het zal erven van de ouder.

 

Maar successieplanning draait lang niet alleen om het vermijden van een fiscale kater. Voor sommige mensen is het nadenken over het lot van hun vermogen een echte must. Denk maar aan kinderloze vrijgezellen, nieuw-samengestelde gezinnen, mensen die geen familie meer hebben… Zonder ingreep bij de notaris, beslist de wet wie van hen erft. Dan is de vraag: komt dat overeen met wat deze mensen voor ogen hadden?

Successieplanning evolueert constant. De laatste jaren zijn er dan ook tal van nieuwe instrumenten ontwikkeld die niet alleen anticiperen op de verdeling van een vermogen, maar ook rekening houden met het beheer van het vermogen en zelfs het beheer van de zaken met betrekking tot de persoon zelf. Het gebruik van de schenking of het testament is gekend, maar vandaag kunnen mensen ook een zorgvolmacht opstellen, of een erfovereenkomst laten opmaken.

 

In de vorige rubrieken bekeken we veel instrumenten individueel. In deze rubriek zullen we per doelgroep, op niet- limitatieve wijze, bekijken welke instrumenten van successieplanning een meerwaarde kunnen hebben in bepaalde situaties.  

 
 

Afspraken en documenten veilig bewaren in Izimi

Om aan successplanning te doen, is het nuttig om al je belangrijke documenten te bewaren. Denk bijvoorbeeld aan je belangrijke uitgaven, afspraken die je maakt met je kinderen, kopies van belangrijke levensverzekeringen...  Met Izimi kan je belangrijke documenten veilig bewaren. Izimi is een gratis digitale kluis, aangeboden door het Belgische notariaat. 

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .