Unilexa, Geassocieerde notarissen

 

Unilexa

Geassocieerde notarissen

Wie kan een legaat ontvangen?

Minderjarigen of onbekwaamverklaarden kunnen in principe erven. Daarentegen belet de wet sommige personen om bij testament te erven. Zo zal iemand die nog niet verwekt is op het ogenblik van het overlijden van de erflater niet kunnen erven.
Een ongeboren kind dat na het overlijden van de vader levensvatbaar geboren wordt, kan wél erven.

 

De dokters en apothekers die een persoon hebben verzorgd tijdens zijn ziekte kunnen ook niet aangeduid worden in een testament. Deze mensen hadden immers een bijzondere band met de zieke persoon, waardoor de kans op beïnvloeding groter is.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .